• Media

Takashi Yoshimatsu, Comporser: NHK "Symphony: Kiyomori Taira"

2012/10/19, 1:45 -
[NHK] Symphony "Kiyomori Taira"
Takashi Yoshimatsu, Sachio Fujioka(Conductor), Izumi Tateno(Piano), Ai Ichihara(Soprano)
http://www.nhk.or.jp/hiroshima/kiyomori/concert/index.html